Home

14/01/2021

Jérôme Aass binnenkort Franstalig federaal ombudsman

Op donderdag 14 januari 2021 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers Jérôme Aass benoemd als de volgende Franstalige federale ombudsman. Hij werkt al sinds de oprichting van de instelling in 1997 bij de federale Ombudsman. Hij volgt binnenkort Catherine De Bruecker op en zal de instelling leiden samen met zijn collega David Baele die in februari 2020 werd aangeduid tot Nederlandstalig federaal ombudsman.

lees meer
05/01/2021

Onroerende voorheffing : wie kunt u contacteren bij een probleem ?

Sinds 1 januari 2021 heft het Waalse Gewest de belasting op onroerende goederen in Wallonië en niet meer de FOD Financiën. Daarmee is de laatste stap in de overheveling van deze bevoegdheid van de federale overheid naar de gewesten gezet. Hebt u een probleem in verband met de onroerende voorheffing, dan kan de federale Ombudsman uw klacht niet meer behandelen. U kunt wel bij de gewestelijke diensten terecht.

lees meer
21/12/2020

Openingsuren eindejaarsperiode

Onze diensten zijn gesloten van donderdag 24 december om 15u tot en met zondag 3 januari. We wensen u prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar. Het team van de federale Ombudsman staat in 2021 voor u klaar, meer dan ooit.

lees meer
17/12/2020

Nog een jaar om klokkenluiders beter te beschermen

België heeft nog één jaar om de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders uit te voeren en zijn wetgeving te versterken. Samen met 20 andere Europese publieke instellingen, dringt de federale Ombudsman er bij de Europese lidstaten op aan om dringend actie te ondernemen om klokkenluiders maximaal te beschermen.

lees meer
15/12/2020

Belastingen: controleer uw aanslagbiljet zorgvuldig

Heeft u net het aanslagbiljet van de belastingen ontvangen waarin staat hoeveel u terugkrijgt of zal moeten betalen? De federale Ombudsman raadt u aan om de informatie die erin wordt gegeven en de belastingberekening zo snel mogelijk te controleren, zelfs als u een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte heeft ontvangen van de administratie. Stelt u vast dat gegevens ontbreken of dat er een fout werd gemaakt? Hierna leggen we uit hoe u dit kan rechtzetten.

lees meer