Klokkenluiders : het NEIWA-netwerk roept op om omzetting van de richtlijn te voltooienNetwerk Integriteit NEIWA

Het NEIWA-netwerk (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) waar wij lid van zijn, bestaat uit een dertigtal Europese publieke instellingen die toezien op de integriteit en klokkenluiders beschermen. Het netwerk hecht bijzonder veel belang aan de Europese richtlijn over klokkenluiders die voor 17 december 2021 door de Europese lidstaten moest omgezet zijn.  


Directe werking van de richtlijn

Als lid van het netwerk, hebben we de meest recente Verklaring van NEIWA ondertekend, die de Europese lidstaten oproept om de omzetting van de Europese richtlijn te voltooien. Voor NEIWA hebben enkele belangrijke elementen van de richtlijn al een directe werking in de nationale wetgevingen, zoals de verplichting om externe meldkanalen te voorzien. Het netwerk dringt erop aan dat klokkenluiders beschermd moeten zijn tegen elke vorm van vergeldingsmaatregelen en dat ze vanaf nu recht hebben op de beschermingsmaatregelen die de richtlijn voorziet. 

Vertrouwen, onpartijdigheid en bescherming

We hopen dat de richtlijn relatief snel in Belgische wetgeving zal zijn omgezet en dat de kabinetten, administraties en parlementsleden daarbij rekening zullen houden met drie principes: vertrouwen, onpartijdigheid en bescherming. 

In de tussentijd kunnen klokkenluiders die werken voor de federale overheid uitgaan van de bepalingen van de richtijn die een directe werking hebben wanneer ze ons Centrum Integriteit contacteren.

Meer info:
- Opinie: is België klaar voor een speak-up cultuur? 
- NEIWA, een netwerk van Europese overheden voor klokkenluiders 

gepost op: 23/12/2021