10 aanbevelingen om klokkenluiders maximaal te beschermen

NEIWA-netwerk hebben 10 aanbevelingen klaar om de klokkenluiders beter te beschermen
© NEIWA


In oktober 2019 werden nieuwe Europese regels aangenomen om klokkenluiders beter te beschermen.  De lidstaten van de Europese Unie hebben tot eind 2021 de tijd om deze regels in hun eigen wetgeving om te zetten.

Het NEIWA-netwerk (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities) heeft een twintigtal leden. Het zijn Europese publieke instellingen die de opdracht hebben om toe te zien op de integriteit en goed bestuur binnen de overheidsdiensten. De federale Ombudsman is één van de leden. Het netwerk volgt de uitvoering van de nieuwe regels nauwgezet op.

10 aanbevelingen

Na zijn meest recente bijeenkomst riep het NEIWA-netwerk de parlementen en regeringen in Europa op om ambitieus te zijn wanneer ze de nieuwe regels omzetten. 

Hij bezorgde hen daartoe 10 aanbevelingen, waaronder:
- Ken de nodige middelen toe aan de publieke instellingen die meldingen moeten behandelen en klokkenluiders moeten beschermen;
- Harmoniseer de bestaande meldingssystemen zo veel mogelijk;
- Voorzie sancties voor de overheden of werknemers die meldingen ontmoedigen of represailles nemen tegen klokkenluiders;
- Voorzie maatregelen om klokkenluiders te begeleiden en ondersteunen.

Lees de 10 aanbevelingen van het NEIWA-netwerk. (in het Engels)gepost op: 02/07/2020